Create Something Awesome Today General ความสำคัญของการผลิตสารเคมี

ความสำคัญของการผลิตสารเคมี


ในยุคปัจจุบันนั้นล้วนแต่มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ออกมาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมในกลุ่มปิโตรเคมีเช่น พลาสติก ยาง หรืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board) ต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ต้องมีการเติมสารเคมีด้วยกันทั้งสิ้น ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมในด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทั้งนี้สารเคมีนั้นจะช่วยในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นจึงเป็นส่วนที่ธุรกิจการสร้างโรงงานผลิตสารเคมีนั้นจึงได้เข้ามามีบทบาทในการรองรับความต้องการสารเคมีในแต่ละภาคอุตสาหกรรม 

ความสำคัญของสารเคมี 

โรงงานผลิตสารเคมีนั้นมีวัตถุประสงค์ในการผลิตสารเคมีที่สามารถตอบโจทย์ให้กับธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรมยางรถยนต์นั้นจะต้องใช้สารเติมแต่งในการทำให้ยางนั้นสามารถขึ้นรูปได้ เช่น กำมะถัน ซิลิกา เป็นต้น หรือในภาคอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องใช้กรดเกลือและกรดกำมะถันในการให้อนุภาคของทองแดงเข้าไปเกาะอยู่ที่ตัวของบอร์ด เป็นต้น ดังนั้นจึงมีโรงงานผลิตสารเคมีได้เปิดตัวออกมาอย่างมากมาย ซึ่งจะสามารถแยกออกได้อยู่หลายประเภทด้วยกัน บางโรงงานผลิตแค่สารเพียงตัวเดียว เช่น กรดเกลือ หรือบางโรงงานผลิตสารเคมีได้หลากหลายชนิดก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิต  

สิ่งที่สำคัญในการสร้างโรงงานผลิตสารเคมี 

การสร้างโรงงานผลิตสารเคมีนั้นไม่สามารถสร้างในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างตามใจชอบ โดยมีกฎหมายในการผ้องกันความปลอดภัยต่อชุมชนที่จะต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก การสร้างโรงงานผลิตสารเคมีนั้นจะมีกระบวนการที่เกิดปฏิกิริยาข้างเคียง (Side Reaction) ขึ้นอยู่เป็นปกติ ซึ่งบางปฏิกิริยานั้นจะให้น้ำเป็นผลผลิตในส่วนนี้ถือว่าโชคดีไม่อันตรายมาก แต่บางปฏิกิริยานั้นให้แก๊สที่มีกลิ่นฉุน บางตัวนั้นอาจมีการปล่อยแก๊สพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเลยก็ว่าได้ ดังนั้นการสร้างโรงงานผลิตสารเคมีนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างในเขตพื้นที่ห่างไกลจากตัวชุมชน นอกจากตัวโรงงานแล้ว สถานที่จัดเก็บหรือ Stock ในการเก็บสินค้านั้นจะต้องมีความปลอดภัยและสร้างได้อย่างมีมาตรฐาน ข้อสำคัญคือต้องมีการ Flow ของอากาศอย่างสม่ำเสมอ ถ้าสารเคมีนั้นเป็นสารที่ไวไฟ ก็ไม่ควรสร้างโกดังเก็บที่ร้อนอบอ้าว เสี่ยงต่อการระเบิดของสารเคมี และยิ่งด้วยอันตรายจากสารเคมีแล้ว เมื่อสารเคมีนั้นติดไฟก็จะยิ่งก่อเกิดอันตรายเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ ไม่สามารถใช้ถังออกซิเจนดับได้อย่างปกติ และเมื่อเกิดเหตุร้ายเกิดขึ้น เส้นทางในการเดินทางเข้าไปช่วยเหลือพนักงานนั้นจะต้องมีความสะดวกในการเดินทาง เอื้อต่อรถดับเพลิงและรถโรงพยาบาล  

ในยุคสมัยปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งของต่าง ๆ นั้นล้วนผ่านการเติมแต่งสารเคมีมาด้วยกันทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นเราจึงควรระวังและใช้งานผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ตามคู่มืออย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ 

Related Post

ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า

การเลือกร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่จะทำให้เรามีได้สินค้าที่มีคุณภาพการเลือกร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่จะทำให้เรามีได้สินค้าที่มีคุณภาพ

เชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะมองหาร้านไฟฟ้าในการซื้อ มากขึ้น เพราะว่าปัจจุบันนั้นการซื้อผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นเข้ามาในชีวิตประจำวันมากขึ้นทำให้การซื้อของต่าง ๆ นั้นง่ายขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้สำหรับใครที่ต้องการจะหาอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ไม่ว่าจะบ้านหรือโรงงาน เราได้รวบรวมวิธีการเลือกร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่จะทำให้เรามีได้สินค้าที่มีคุณภาพ มาบอกกกันแล้วครัยมาลองดูดีกว่าว่ามีการเลือกแบบบใดบ้าง ?   สินค้ามีประกันทุกตัว  ไม่ว่าจะเป็นอึปกรณ์ชื้นเล็ก ชิ้นน้อยไปจนถึง อุปกรณ์ชื้นใหญ่ ๆ ที่ใช้ในเรื่องของ ไฟฟ้านั้นจะต้องมีการรับประกันสินค้าตลอดในทุก ๆ ชิ้น เพราะว่าเรื่องของไฟฟ้านั้นเป็นเรื่องของความปลอดภัยเลยนะครับ มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เสมอดังนั้นทางร้านจะต้องช่วยเพิ่มคว่ามมั่นใจให้กับผู้ซื้ออย่าง “ตัวประกันสินค้าด้วยนะครับ”  สั่งออนไลน์ได้  รวดเร็ว   ปัจจุบันนั้นโลกของเราก้าวเข้าสู่ยุคของอินเตอร์เน็ตแล้วครับ การที่เราจะซื้อสินค้านั้นไม่จำเป็นต้องไปที่หน้าร้านอย่างเดียวก็ได้ ดังนั้นบริการออนไลน์เองก็ควรมีไว้รองรับสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบการสั่งซื้อออนไลน์ด้วยเช่นกัน  โดยจะต้องมีการจัดส่งที่รวดเร็ว และ สามารถติดตามสินค้าได้ว่าสินค้าเราถึงไหน ในขั้นตอนของการขนส่งแล้ว   สินค้าค้ามีคุณภาพ ร้านมีความน่าเชื่อถือ  

เครื่องวัดขนาดอนุภาค

หลักการทำงานของเครื่องวัดขนาดอนุภาคหลักการทำงานของเครื่องวัดขนาดอนุภาค

ในการวัดขนาดของอนุภาคนั้น โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน ก็คือ การวัดขนาดอนุภาคในของเหลว และการวัดขนาดอนุภาคในอากาศ โดยในการวัดขนาดของอนุภาคนั้นก็จะมีวิธีการวัดที่แตกต่างกันและมีหลากหลายวิธีในการวัด ไม่ว่าจะเป็น การวัดขนาดอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์ , การวัดขนาดอนุภาคด้วยการใช้วิธีตกตะกอน , การวัดขนาดอนุภาคด้วยการหาปริมาตรของอนุภาค และอีกหลากหลายวิธี ซึ่งตัว เครื่องวัดขนาดอนุภาคก็มีหลายรูปแบบเช่นกัน โดยในที่นี้เราจะมาดูวิธีการทำงานหรือหลักในการทำงานของเครื่องวัดขนาดอนุภาคว่ามีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง หลักการทำงานของเครื่องวัดขนาดอนุภาค หัวใจสำคัญในการวัดขนาดอนุภาคคือ เซนเซอร์ (Sensor) ซึ่งเทคนิคของเซนเซอร์นั้นจะเป็นการใช้ลำแสงเลเซอร์ในการส่องผ่านอนุภาคแล้วทำการตรวจวัดแสงที่มากระทบหรือการตรวจวัดแสงที่ถูกดรอปไป โดยในการเลือกโหมดของเซนเซอร์นั้นก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของอนุภาคอีกที โดยในหลักการทำงานของเครื่องวัดขนาดอนุภาคนั้น จะเริ่มที่แหล่งกำเนิดแสงหรือจุดกำเนิดแสง ซึ่งแหล่งกำเนิดแสงนี้จะผลิตแสงที่ความถี่ ๆ