Tag: การเขียนเล่าเรื่อง

หลักสำคัญการเขียนเล่าเรื่อง

หลักสำคัญการเขียนเล่าเรื่องหลักสำคัญการเขียนเล่าเรื่อง

            บางครั้งการเล่าเรื่องนั้นเราสามารถที่จะทำได้หลายรูปแบบ และการเขียนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถช่วยในเรื่องของการเล่าเรื่องได้ดีพอสมควร แต่ในการที่เราจะผุเขียนเล่าเรื่องหน้าหมายความว่าเราเองก็จำเป็นที่จะต้องรู้ก่อนว่าหลักการที่จะเอามาใช้สำหรับการเขียนเล่าเรื่องนั้นคืออะไรและมีอะไรบ้าง ซึ่งบทความนี้ก็เลยจะมาอธิบายให้เข้าใจถึงเรื่องของหลักการเขียนที่มีความจำเป็นต่อการคิดเล่าเรื่องโดยเราเองสามารถเอามาปรับใช้กับการเขียนเพื่อเล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน 1. หัวใจของเรื่อง             หรือจะเรียกได้ว่าเป็นใจกลางความสำคัญที่ผู้เขียนหรือเรานั้นต้องการที่จะสื่อสารเอาไปให้กับผู้อ่านหรือคนที่ได้กลับมาอ่านย้อนหลังนั้นได้เข้าใจว่าเรื่องนี้เราต้องการที่จะพูดหรืออธิบายถึงเรื่องอะไร โดยในเรื่องของหัวใจนั้นเราเองก็จะต้องกลั่นกรองให้ดีที่สุดว่าเราต้องการที่จะสื่ออะไรโดยแนะนำว่าอาจจะเป็นประเด็นที่สำคัญเพียงแค่ประเด็นเดียวก็ได้ เพื่อที่จะสื่อออกมาได้ชัดมากที่สุดถ้าหากว่าเป็นการเล่าในเรื่องของชีวิตประจำวันเราอาจจะเดินมาแค่หนึ่งประเด็นที่รู้สึกสนใจหรือเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็ได้ 2. โครงเรื่อง             และอีกสิ่งที่จำเป็นหรือจะไม่ได้ว่าเป็นหลักสำคัญสำหรับการเล่าเรื่องให้ก็คือโครงเรื่อง บางครั้งถ้าพูดเรื่องของโครงเรื่องที่จะเอามาใช้สำหรับการเล่าเรื่องราวใดๆก็ตาม ถ้าหากว่าเป็นชีวิตประจำวันนั้นหลายคนอาจจะไม่ได้มองว่าสำคัญมองแค่ว่ารูปแบบหรือโครงเรื่องที่เราต้องการจะเล่านั้นสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบ แต่บางครั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็ควรที่จะต้องมีการจัดโครงเรื่องที่ดีทั้งการเริ่มเรื่อง การดำเนินเรื่อง และแม้กระทั่งการสรุปเรื่องราวต่างๆให้สามารถที่จะเข้าใจได้ภายในเรื่องเดียว 3. การดำเนินเรื่อง             สุดท้ายแล้วสิ่งที่เป็นอิสระมากที่สุดสำหรับคนที่อยากจะเขียนเล่าเรื่องราวและต้องการที่จะแชร์ประสบการณ์ต่างๆ แต่ละคนจะมีทักษะหรือมีเทคนิคในการดำเนินเรื่องที่แตกต่างกันมากพอสมควรเพราะบอกหรือว่าการดำเนินเรื่องบางครั้งเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตามหลักทฤษฎีโดยทั่วไปสามารถที่จะเลือกใช้ได้ตามความชอบเพื่อที่จะทำให้เนื้อเรื่อเหล่านี้ดูน่าสนใจมากขึ้น             เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากจะพูดถึงหลักการเล่าเรื่องทั้ง 3 ข้อนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากไม่ว่าอยากจะพัฒนาทักษะการเขียนแค่ไหนหรือต้องการที่จะไปลงประกวดหรือลงแข่งขันที่ใดก็ตาม ทั้ง