Create Something Awesome Today General หลักการทำงานของเครื่องวัดขนาดอนุภาค

หลักการทำงานของเครื่องวัดขนาดอนุภาค

เครื่องวัดขนาดอนุภาค

ในการวัดขนาดของอนุภาคนั้น โดยทั่วไปแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกัน ก็คือ การวัดขนาดอนุภาคในของเหลว และการวัดขนาดอนุภาคในอากาศ โดยในการวัดขนาดของอนุภาคนั้นก็จะมีวิธีการวัดที่แตกต่างกันและมีหลากหลายวิธีในการวัด ไม่ว่าจะเป็น การวัดขนาดอนุภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์ , การวัดขนาดอนุภาคด้วยการใช้วิธีตกตะกอน , การวัดขนาดอนุภาคด้วยการหาปริมาตรของอนุภาค และอีกหลากหลายวิธี ซึ่งตัว เครื่องวัดขนาดอนุภาคก็มีหลายรูปแบบเช่นกัน โดยในที่นี้เราจะมาดูวิธีการทำงานหรือหลักในการทำงานของเครื่องวัดขนาดอนุภาคว่ามีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง

เครื่องวัดขนาดอนุภาค

หลักการทำงานของเครื่องวัดขนาดอนุภาค

  • หัวใจสำคัญในการวัดขนาดอนุภาคคือ เซนเซอร์ (Sensor) ซึ่งเทคนิคของเซนเซอร์นั้นจะเป็นการใช้ลำแสงเลเซอร์ในการส่องผ่านอนุภาคแล้วทำการตรวจวัดแสงที่มากระทบหรือการตรวจวัดแสงที่ถูกดรอปไป โดยในการเลือกโหมดของเซนเซอร์นั้นก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของอนุภาคอีกที
  • โดยในหลักการทำงานของเครื่องวัดขนาดอนุภาคนั้น จะเริ่มที่แหล่งกำเนิดแสงหรือจุดกำเนิดแสง ซึ่งแหล่งกำเนิดแสงนี้จะผลิตแสงที่ความถี่ ๆ หนึ่งออกมาจากนั้นจะถูกรวมแสงโดยตัวที่เรียกว่าเลนส์รวมแสง แล้วส่องผ่าน Flow cell เข้าไปซึ่งแสงนั้นจะถูกบังคับโดยอนุภาคจากนั้นแสงที่เหลือจะถูกตรวจจับด้วยเครื่องตรวจจับหรือที่เรียกว่า Detector ตัวเครื่องตรวจจับนี้จะมีหน้าที่ในการแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงก่อนที่จะส่งผ่านไปยังเคาท์เตอร์ โดยตัวเคาท์เตอร์ก็จะทำหน้าที่ในการแปลงสัญญาณไฟฟ้าที่ได้มานั้นเป็นขนาดของอนุภาคเพื่อนำไปแสดงผลในลำดับต่อไป
  • นอกจากนี้ตัวเครื่องวัดขนาดอนุภาคยังประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ Sampler , Sensor และ Counter ซึ่งตัว Sampler จะทำหน้าที่ในการนำกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการหาขนาดอนุภาคผ่านเข้าไปในเซนเซอร์ ส่วนตัว Sensor นั้นเปรียบเสมือนดวงตาของระบบ เพราะภายในเซนเซอร์จะมีตัวที่ทำหน้าที่คัดกรองอนุภาค ส่วน Counter นั้นถ้าเปรียบได้คงเปรียบเหมือนสมองของระบบ เพราะตัวเคาท์เตอร์จะทำหน้าที่ในการแปลงสัญญาณไฟฟ้าที่ได้จากเซนเซอร์ออกมาเป็นขนาดของอนุภาคเพื่อให้ผู้ใช้ได้นำไปใช้งานต่อไปได้

เราจะเห็นหลักการทำงานของเครื่องวัดขนาดอนุภาคกันแล้วว่ามีลักษณะการทำงานเป็นอย่างไร ซึ่งภายในเครื่องก็มีส่วนประกอบต่าง ๆ มากมายและมีรูแปบบที่แตกต่างกันตามการใช้งาน

Related Post

ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า

การเลือกร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่จะทำให้เรามีได้สินค้าที่มีคุณภาพการเลือกร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่จะทำให้เรามีได้สินค้าที่มีคุณภาพ

เชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะมองหาร้านไฟฟ้าในการซื้อ มากขึ้น เพราะว่าปัจจุบันนั้นการซื้อผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นเข้ามาในชีวิตประจำวันมากขึ้นทำให้การซื้อของต่าง ๆ นั้นง่ายขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้สำหรับใครที่ต้องการจะหาอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้ไม่ว่าจะบ้านหรือโรงงาน เราได้รวบรวมวิธีการเลือกร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่จะทำให้เรามีได้สินค้าที่มีคุณภาพ มาบอกกกันแล้วครัยมาลองดูดีกว่าว่ามีการเลือกแบบบใดบ้าง ?   สินค้ามีประกันทุกตัว  ไม่ว่าจะเป็นอึปกรณ์ชื้นเล็ก ชิ้นน้อยไปจนถึง อุปกรณ์ชื้นใหญ่ ๆ ที่ใช้ในเรื่องของ ไฟฟ้านั้นจะต้องมีการรับประกันสินค้าตลอดในทุก ๆ ชิ้น เพราะว่าเรื่องของไฟฟ้านั้นเป็นเรื่องของความปลอดภัยเลยนะครับ มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้เสมอดังนั้นทางร้านจะต้องช่วยเพิ่มคว่ามมั่นใจให้กับผู้ซื้ออย่าง “ตัวประกันสินค้าด้วยนะครับ”  สั่งออนไลน์ได้  รวดเร็ว   ปัจจุบันนั้นโลกของเราก้าวเข้าสู่ยุคของอินเตอร์เน็ตแล้วครับ การที่เราจะซื้อสินค้านั้นไม่จำเป็นต้องไปที่หน้าร้านอย่างเดียวก็ได้ ดังนั้นบริการออนไลน์เองก็ควรมีไว้รองรับสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบการสั่งซื้อออนไลน์ด้วยเช่นกัน  โดยจะต้องมีการจัดส่งที่รวดเร็ว และ สามารถติดตามสินค้าได้ว่าสินค้าเราถึงไหน ในขั้นตอนของการขนส่งแล้ว   สินค้าค้ามีคุณภาพ ร้านมีความน่าเชื่อถือ  

ความสำคัญของการผลิตสารเคมีความสำคัญของการผลิตสารเคมี

ในยุคปัจจุบันนั้นล้วนแต่มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ออกมาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมในกลุ่มปิโตรเคมีเช่น พลาสติก ยาง หรืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Print Circuit Board) ต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ต้องมีการเติมสารเคมีด้วยกันทั้งสิ้น ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมในด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ทั้งนี้สารเคมีนั้นจะช่วยในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ให้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นจึงเป็นส่วนที่ธุรกิจการสร้างโรงงานผลิตสารเคมีนั้นจึงได้เข้ามามีบทบาทในการรองรับความต้องการสารเคมีในแต่ละภาคอุตสาหกรรม  ความสำคัญของสารเคมี  โรงงานผลิตสารเคมีนั้นมีวัตถุประสงค์ในการผลิตสารเคมีที่สามารถตอบโจทย์ให้กับธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรมยางรถยนต์นั้นจะต้องใช้สารเติมแต่งในการทำให้ยางนั้นสามารถขึ้นรูปได้ เช่น กำมะถัน ซิลิกา เป็นต้น